Energy Center

Begeleiding kinderen bij gedrag en/of gevoeligheid

Heeft uw kind wat extra begeleiding nodig? Energy Center kan dan iets voor u betekenen.

Naast veel deskundigheid binnen het Speciaal Onderwijs (moeilijk opvoedbare en/of moeilijk lerende kinderen) biedt Energy Center veel kennis betreffende gevoelige of sensitieve kinderen.

Te denken valt aan overactieve kinderen  of  kinderen die juist zeer gesloten zijn en geen weg weten met de vele indrukken die ze op een dag opdoen. Ook voor de normale kinderproblemen kunt u bij het Energy Center terecht. In veel gevallen zullen ook de ouders bij de begeleiding betrokken worden.