Energy Center

Natuurgeneeskundig consult

Een natuurgeneeskundig consult wordt geadviseerd bij:

  • lichamelijke klachten
  • geestelijke klachten
  • ondersteuning in een bepaald proces

Angèle van der Geest is naast leerkracht (speciaal) onderwijs en massagetherapeut,  gediplomeerd  “Natuurgeneeskundig (energetisch) Therapeut “. Zij verzorgt de natuurgeneeskundige behandelingen en zal u gedegen hulp kunnen bieden voor uw klachten en/of levensvragen.
Doordat de therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG en de stichting RBCZ  worden  de consulten  geheel of grotendeels vergoed  vanuit het aanvullende pakket.

Onder deze link vindt u de zorgverzekeraars die de behandeling vergoeden: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/holistisch-energetische-therapie
______________________________________

Bij een natuurgeneeskundig consult staat de mens in zijn totaliteit centraal. Bij een geopenbaarde klacht zal dan ook niet alleen aandacht worden besteed aan het symptoom maar ook aan de achterliggende oorzaak. Geest, lichaam en ziel zijn een; alles staat met elkaar in verbinding. Als het een niet optimaal functioneert, heeft het invloed op het ander.

Het gesprek maakt deel uit van het consult. Daarbij kunnen massage technieken gebruikt worden indien die herstel bevorderend werken. Het kan ook volstaan om u slechts  licht aan te raken en/of het energetische lichaam te activeren waardoor  de energie in uw  lichaam beter gaat stromen. Eventueel krijgt u ook advies in voeding, kruiden en/of beweging ter ondersteuning of versnelling van het proces.

Alle bovengenoemde vormen staan in het teken van energieoverdracht waarbij uw zelf herstellend vermogen wordt aangesproken. 

Veelal zijn 3 tot 8 behandelingen (veelal 35 minuten consulten) voldoende om de klacht te verminderen, om met de klacht om te leren gaan of om de klacht zelfs te laten verdwijnen. Een bepaalde ondersteuning kan wenselijk blijven.

Bij het aangaan van een behandeling  wordt u op de hoogte gebracht van een  behandelingsovereenkomst.

___________________________________

Tarieven 2024*
60  minuten consult   € 64,00
45 minuten consult    € 52,00
35 minuten consult    € 41,00
25 minuten consult    € 30,00

*  Indien u over een aanvullende verzekering beschikt, worden in veel gevallen  de consulten geheel of grotendeels vergoed.   
*  Prijzen zijn vrijgesteld van btw
*  Wanneer een afspraak niet binnen 24 uur  wordt afgezegd, zal de gereserveerde tijd
voor 50% in rekening gebracht worden.


Klachtenregeling:

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van mijn beroepsvereniging  VBAG https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/ 

Gezien de nieuwe wetgeving AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan is het verplicht uw toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens.  De  persoonsgegevens zullen rechtstreeks van de betrokken persoon komen,  worden met niemand gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zullen voor eigen administratie en inzicht gebruikt worden.
Deze link verwijst naar de Privacyverklaring.

Onder deze link vindt u de algemene voorwaarden van het Energy Center.