Energy Center

Natuurgeneeskundig consult

Een natuurgeneeskundig consult wordt geadviseerd bij:

  • lichamelijke klachten
  • geestelijke klachten
  • ondersteuning in een bepaald proces
    portret3

    Angèle van der Geest

Angèle van der Geest is naast leerkracht (speciaal) onderwijs en massagetherapeut,  gediplomeerd  “Natuurgeneeskundig (energetisch) Therapeut “. Zij verzorgt de natuurgeneeskundige behandelingen en zal u gedegen hulp kunnen bieden voor uw klachten en/of levensvragen.
Doordat de therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (registratienummer: 22112042) en de stichting RBCZ  (licentienummer: 206103R) worden  de consulten  geheel of grotendeels vergoed  vanuit het aanvullende pakket.

Onder deze link vindt u de zorgverzekeraars die de behandeling vergoeden: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/holistisch-energetische-therapie
______________________________________

 

Bij een natuurgeneeskundig consult staat de mens in zijn totaliteit centraal. Bij een geopenbaarde klacht zal dan ook niet alleen aandacht worden besteed aan het symptoom maar ook aan de achterliggende oorzaak. Geest, lichaam en ziel zijn een; alles staat met elkaar in verbinding. Als het een niet optimaal functioneert, heeft het invloed op het ander.

Het gesprek maakt deel uit van het consult. Daarbij kunnen massage technieken gebruikt worden indien die herstel bevorderend werken. Het kan ook volstaan om u slechts  licht aan te raken en/of het energetische lichaam te activeren waardoor  de energie in uw  lichaam beter gaat stromen. Eventueel krijgt u ook advies in voeding, kruiden en/of beweging ter ondersteuning of versnelling van het proces. 

Alle bovengenoemde vormen staan in het teken van energieoverdracht waarbij uw zelfherstellend vermogen wordt aangesproken. 

Veelal zijn 3 tot 8 behandelingen (veelal 35 minuten consulten) voldoende om de klacht te verminderen, om met de klacht om te leren gaan of om de klacht zelfs te laten verdwijnen. Een bepaalde ondersteuning kan wenselijk blijven.

  ___________________________________

 Tarieven*  in 2022 :             
Max consult                € 68,50
55 minuten consult   € 59,00
45 minuten consult   € 50,00
35 minuten consult   € 40,00
20 minuten consult   € 28,00

*  Indien u over een aanvullende verzekering beschikt, worden in de meeste gevallen            de consulten geheel of grotendeels vergoed.   
*  Prijzen zijn vrijgesteld van btw
*  Wanneer een afspraak  binnen 24 uur  wordt afgezegd, zal de gereserveerde tijd niet         in rekening gebracht worden.

 


 

 

 

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de client zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie  VBAG (https://mijn.vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html ) of tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Uiteraard zal eerst getracht worden met de therapeut tot overeenstemming te komen.

 

 

 

Gezien de nieuwe wetgeving AVG die op 25 mei 2018 is ingegaan is het verplicht uw toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens.  De  persoonsgegevens zullen rechtstreeks van de betrokken persoon komen,  worden met niemand gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zullen voor eigen administratie en inzicht gebruikt worden.

Bij het aangaan van een behandeling is de client op de hoogte (gebracht) van een  behandelingsovereenkomst.